Coaching en begeleiding
met de hulp van paarden

Tinker Oberon
Wat heb jij in je?
Jouw kwaliteiten?
En wat leveren die je op?

Onderzoeken, experimenteren, ontdekken, ervaren, toepassen

Verborgen krachten, onbenutte eigenschappen of vergeten kwaliteiten. Ga op onderzoek uit geholpen door mij en mijn paarden. Beleef, voel en ervaar hoe het is om meer uit jezelf te halen.

Voller leven met onverwachte krachten vanuit je unieke zelf en op je eigen manier!

Ik kan je helpen om weer verder te komen, om te werken aan je leven, je geluksgevoel, je bestemming. We doen het samen, want alleen jij bent de deskundige voor jouw leven. Met hulp van mijn paarden gaan we op zoek naar wat voor jou belangrijk is om te kunnen groeien. Heb behoefte aan tijd voor jezelf? Heb je rust nodig? Wil je een persoonlijk thema verder onderzoeken? Maak dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Neem vrijblijvend contact met me op en kom kennis maken of neem deel aan een Workshop

Coaching met de hulp van paarden

Coaching met paarden

Coaching en begeleiding met de hulp van paarden is een heldere, krachtige en vaak snelle manier om antwoorden te vinden op de vragen die in je leven een rol spelen. Het bied je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar jouw specifieke gedachtes, gevoelens en patronen. Dit doen we op een manier die je laat ervaren wat er voor jouw op het moment belangrijk is. Afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden maak je contact een paard. Er wordt niet op de paarden gereden, alles gebeurt vanaf de grond. Ervaring met paarden is niet nodig en ook als je angst voor paarden hebt is dat geen probleem, ik houd overal rekening mee. Bij deze manier van coachen ga ik uit van jouw behoeftes, jij bent degene die aangeeft wat goed of niet goed voelt.

Draag jij iets met je mee? Heb je een zware rugzak? Voel je je vaak anders dan anderen? Dan ben jij iemand met wie ik me speciaal verbonden voel. Ik wil je graag helpen en ondersteunen.

Ook voor kinderen, scholieren en studenten kan het uitwerken van een probleem of blokkade met de hulp van een paard een adequate hulp zijn.

Licht over de toekomst laten schijnen

We leven hier en nu. Je hebt een verleden en een toekomst. Ieder mens heeft van alles meegemaakt in het verleden en dat kan veel betekenen in positieve en negatieve zin. Op het verleden kan je geen invloed meer uitoefenen. Maar op de toekomst, kan je, door de keuzes die je maakt wel invloed uitoefenen. Maar keuzes maken kan een lastige taak zijn. Coaching met paarden helpt je daarbij. Zijn in het hier en nu, met je ervaringen uit het verleden in je achterzak, lerend over jezelf. Zo ben je in staat om keuzes te maken waar je achter kan staan en licht over de toekomst laten schijnen.

Ruimte in HOOFD en HART met behulp van EMDR

De “grote schoonmaak” van je brein

Je kent het vast wel, je gedachten blijven in een kringetje rond draaien, je bent aan het tobben en malen … Je brein volgt keer op keer het zelfde pad. Er is door oude en onbewuste blokkades een belemmerend denkpatroon in je brein ontstaan. Het brein zelf komt daar niet zomaar uit, het heeft hulp nodig om die blokkades op te heffen. Dat kan met EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), een methode die de REM-slaap, het deel van de slaap waarin je droomt en verwerkt, nabootst. Met EMDR worden oude trauma’s en nare ervaringen die nog steeds je emoties beheersen aangepakt en “doorgeschreven” naar je lange termijn geheugen.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Tijdens een intake gesprek luister ik naar je verhaal en stel ik vragen. Meestal gebeurt dat tijdens een coachsessie met de paarden maar het kan ook heel goed zonder. Het voordeel van werken met de paarden is dat in contact met hen het denken even stil valt en je beter aan “voelen” toekomt. Als je verhaal en de hulpvraag duidelijk is vertel ik meer over EMDR en de werking van ons brein.

Dan ga ik je terugbrengen naar de traumatische ervaring waar je last van heb, als in een droom; de situatie, de gevoelens, de geur, de geluiden, alle zintuigen zetten we in. Je krijgt clickjes te horen uit een koptelefoon, ik zal je vragen mijn bewegende vingers te volgen en ik raak je aan met zachte tikjes. Je brein krijgt veel te doen, verschillende delen worden tegelijkertijd aan het werk gezet. Er ontstaat stroming tussen de verschillende delen van je brein en met die stroom worden emotionele blokkades meegevoerd naar het lange termijn geheugen om daar te worden geparkeerd.

Als dat klaar is kan jij naar een ingrijpende gebeurtenis (trauma) terugkijken alsof je naar een plaatje kijkt, de bijbehorende emoties zijn verwerkt.

Het is geweest en jij kan verder!

Paarden spiegelen je ziel

Paarden spiegelen je ziel

Dat we juist met paarden samenwerken heeft alles te maken te maken met hun aard. Paarden zijn net als wij mensen sociale wezens en leven in familiegroepen (kuddes). Paarden zijn vluchtdieren, ze zijn de prooien van roofdieren. Samenwerking, duidelijkheid en vreedzaamheid is voor hen van levensbelang. Ze moeten ze met elkaar communiceren om hun leven en dat van hun kudde goed en veilig te laten verlopen. Paarden doen dat voornamelijk door middel van lichaamstaal. Omdat lichaamstaal hun belangrijkste manier van communiceren is zijn ze daar heel goed in. Ze reageren op de kleinste signalen en hebben het vermogen het onderscheid te zien tussen uiterlijk gedrag en onderliggende emoties.

Als wij mensen bij paarden in de wei of bak komen, vormen we in feite een nieuwe groep (kudde) en gelden regels, acties, en signalen ook voor ons. Paarden herkennen onze energie, stemming en onze signalen en reageren daar op. Zo laten ze zien hoe wij op hen overkomen.

Paarden leven in het hier en nu, ze tobben niet over het verleden en de toekomst en reageren direct. Ze zijn eerlijk en geven kracht, ze oordelen niet. Ze waarderen niet met goed of fout, ze zijn zuiver in wie ze zijn. Daarom mogen wij ook zijn wie we zijn in ons contact met paarden. We kunnen met hen oefenen en experimenteren om onze eigen diepere vermogens te ontdekken en die toe te passen in ons dagelijks leven.

Paarden zijn sterk, gevoelig en tolerant. Het is voor ons een groot geschenk dat we zo met hen mogen samenwerken.

Paardenwelzijn

Onze paarden worden op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. We vinden het heel belangrijk dat hun wezenlijke gedrag zo veel mogelijk kunnen volgen. Dit houdt in dat ze altijd buiten staan, wel met de mogelijkheid om te schuilen. Ze krijgen weidegang of we zorgen er voor dat de hele dag ruwvoer beschikbaar is. We zorgen voor afwisseling in bezigheden en geven hen ”speelgoed”. Met alle paarden wordt regelmatig vrij gewerkt. Dit houdt in dat het paard los is in de bak en er door middel van lichaamstaal met hen geoefend wordt. Afwisseling en “paardzijn” zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten want dat is voor ons van het hoogste belang.

Mogelijkheden

Introductie Tinker Maantje

De mogelijkheden voor coachen zijn veelzijdig. Omdat niemand gelijk is en geen situatie hetzelfde, is het coachen met paarden ideaal. We werken immers in het hier en nu. Samen met het paard onderzoekt de coach onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn. Het paard reageert en de coach vertaald de reacties van het paard en stelt zo nodig vragen. Creativiteit van de coach in het aanreiken van activiteiten, die helpend zijn voor de coachen, is heel belangrijk. Er is dan ook veel ruimte voor invallen en ideeën van beide kanten, zowel van degene die gecoached wordt als van mij als coach.

De mogelijkheden voor coaching zijn veelzijdig en flexibel.

Persoonlijke vraagstukken

 • Keuzes maken
 • Groei en ontwikkeling
 • Omgaan met ziekte of aandoening
 • Relaties met partner, kinderen en familie
 • Puber problematiek
 • Coaching als toevoeging binnen een bestaand (therapie)traject

en alles waar je hulp bij kan gebruiken.

Werkgerelateerd

 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Teambuilding
 • (verborgen) Leiderschap

Groepen

 • Broers en zussen
 • Intervisiegroepen
 • Vrienden / vriendinnen
 • Teams

Rouwverwerking

Rouwen of het verwerken van een verlies is een zware opgaaf. Het accepteren dat iemand of iets, bijvoorbeeld je gezondheid, er niet meer is vraagt veel en lijkt vaak onmogelijk.

Omgaan met iets dat onomkeerbaar is vergt moed en doorzettingsvermogen, maar ook liefde en mildheid. Hoe een verwerkingsproces verloopt is voor iedereen anders en jou manier om een verlies te boven te komen kan alleen door de jou zelf worden aangegeven en ervaren.

Verwerken is dan ook een werkwoord.

Natuurlijk is daar hulp of begeleiding bij mogelijk.

Rust en ruimte

Bij mij en mijn paarden staat afstemming op jou persoonlijke behoeftes voorop. Ik bied een open oor, oog en hart voor wat je nodig hebt. Rust en stilte, ruimte voor reflectie of meditatie of juist je verhaal doen, het kan allemaal. De paarden bieden troost of juist een steuntje in de rug, zij weten wel waar je behoefte aan hebt. Mijn plek biedt een schuilplaats of juist of openheid en frisse lucht en je privacy is gewaarborgd. Met of zonder mijn nabijheid kan iedereen zijn of haar verdriet ontmoeten, erkennen en verwerken.

Informatie over sessies

Equine Assisted Coaching

Groeps-, gezins- of teamsessies worden na overleg opgebouwd. Bij grotere groepen werk ik altijd samen met een collega, er zijn dan dus twee coaches aanwezig om een goed overzicht te kunnen houden. Bel of mail met uw wensen of vragen. Individuele sessies bestaan globaal uit een kennismaking en intake gesprek, een uitleg over mijn werkwijze en daarna kennismaking met de paardenSessies duren 1 tot 1½ uur. 

 

Missie

Het is mijn missie om mensen te laten ontdekken hoe uniek en waardevol ze zijn. Om hen even stil te laten staan zodat in rust te kunnen ervaren wat op dat moment voor hen van waarde is.

Visie

Het is mijn visie dat iedereen verborgen kwaliteiten en eigenschappen in zich heeft die het verdienen om ontdekt te worden. Ik ben van mening dat ieder mens completer wordt door het zoeken, vinden en gebruiken van die kwaliteiten.

De waarheid is zo bijzonder: in een wereld waar zoveel mensen leven is iedereen uniek!

Prijzen

 • Individuele sessies € 80,-
 • Groepen en teams ontvangen een offerte
 • De tarieven van workshops variëren

Prijzen zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor zakelijke klanten.

Lokatie

Oberon Coaching. Wilgenstraat ( naast nummer 10 ) 6657 AL, Boven-Leeuwen.

 • We werken buiten met de paarden.
 • Om na te praten is er een warme binnenruimte met koffie en thee.
 • Zorg voor kleding en schoeisel dat tegen een stootje kan.
 • De afspraken gaan ook bij regen door. Er is schuilgelegenheid.
 • Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Aangesloten bij het Kreac (kwaliteitsregister Equine Assisted Coaching).

Oberon Coaching

Wilgenstraat 1
Boven Leeuwen

 • Telefoon0487 - 59 27 63
 • Mobiel06 - 408 257 93

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Contact formulier

 

 

ontgrendel
Schuif bovenstaande captcha slider naar rechts of ontgrendel hier